THÔNG BÁO V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2023

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH TÂN BÌNH                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 287/TB-THTB                                           Tân Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2023

 

 

    Thực hiện thông báo số 1229/TB-PGDĐT ngày 28/12/2022 của của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo, học sinh các trường MN, MG, TH, THCS trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.

Trường Tiểu học Tân Bình thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 như sau:

Thời gian nghỉ: 02 ngày (ngày 01/01 và ngày 02/01/2023).

Thời gian nghỉ bao gồm 01 ngày Tết và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Trên đây là thông báo của trường Tiểu học Tân Bình đề nghị Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Bảng tin;

- CB-GVCNV;                                                                                                          (Đã ký)

- Lưu: VT.

                                            

                                            Hà Thị Bích Phượng


TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 463
  • Trong tuần: 2 234
  • Tất cả: 403590
2015 © Trường Tiểu Học Tân Bình
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Hà Thị Bích Phượng
Địa chỉ: Phường Tân Bình - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước